Om oss

Birkagården Folkets Hus är en förening med bas på Österängen i Jönköping. Föreningen bildades i juni 2018 ur ett längre arbete med att samordna de samlingslokaler som finns i Österängens centrumbebyggelse. Föreningen strävar efter att driva och utveckla lokalerna och föreningen för att skapa en medborgardriven mötesplats som kommer att vara till nytta för lokalsamhället och hela staden.

Birkagårdens Folkets Hus är en del av…

ALLaktivitetshus+
– ett koncept från Jönköpings Kommun om att stärka och utveckla prioriterade stadsdelar

Arbetet med konceptet ALLaktivitetshus+ syftar till att kommunen ska arbeta för att främja social rättvisa, delaktighet och känsla av sammanhang så att klyftor och utanförskap mellan grupper, områden eller mellan stad och land motverkas.

I de områden som prioriteras i satsningen finns sedan länge ett gott samarbete mellan kommunala aktörer, civilsamhälle, föreningsliv, studieförbund, politik, media, näringsliv och kommuninvånare. Genom att processa pågående arbete med konceptet ALLaktivitetshus+ vill Jönköpings kommun förbättra och utveckla denna samverkan för starkare social sammanhållning.

Konceptet för ALLaktivitetshus+ handlar bland annat om att stärka aktiviteter för barn och unga, bidra till att skapa ökat studiestöd för skolframgång och meningsfulla fritidsaktiviteter.

För vuxna medborgare i stadsdelarna kan det handla om aktiviteter för ökad möjlighet till jämlik hälsa, tidiga insatser för egenförsörjning, tillgänglig medborgarservice och stöd till nyföretagande. Men också ökad psykisk och fysisk hälsa, ökad inkludering och livskvalitet.

I arbetet med ALLaktivitetshus+ finns en projektledare, koordinatorer, en utvecklingsgrupp och en styrgrupp.

För att läsa mer… ALLaktivitetshus+ – Jönköpings kommun (jonkoping.se)

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Parker tillgängliggör tillsammans mötesplatser för kultur och bildning över hela landet. Vi är medlemmar i Folkets Hus och Parker och ingår därmed i en viktig del i en gemensam utveckling av en samhällsbärande funktion.

Folkkraft

Folkkraft är en gemensam satsning av och med folkrörelsesverige för att skapa ett varaktigt och hållbart engagemang lokalt där våra organisationer är en självklar samlande kraft runt om i Sverige.

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker ingår sedan 2018 tillsammans med LO, Hyresgästföreningen, Verdandi, ABF, PRO och Unga Örnar i nätverket Folkkraft. Det finns lokala nätverk, en arbetsgrupp och en styrgrupp. Folkkrafts lokala nätverk finns just nu i fem valda stadsdelar runt om i Sverige; Lindängen i Malmö, Eskilstuna, Rinkeby i Stockholm och Tjärna Ängar i Borlänge samt Jönköping/Gislaved där Birkagårdens Folkets Hus ingår.

Birkagårdens Folkets Hus drivs med stöd av

20615782_1542118249142435_58807214718541
Vi kämpar för barns rättigheter - Rädda Barnen