Konst och Gestaltning

THE MAD HATTER” av Olsson & Linder

Varje år blir två föreningar från nationella Folkets Hus och Parker utvalda för ett gestaltningsprojekt.

År 2022 var det Birkagårdens Folkets Hus tur. Styrelsen valde att lägga fokus på miljön utanför entrén

och planeringen började under våren i ett tätt samarbete med Folkets Hus och Parker på riksnivå.

Olsson & Linder är sedan stjärnorna/konstnärerna som arbetade med entrén och installerade den nya fantastiska ljusinstallationen.

I vårt arbete med Birkagården har vi tagit fasta på dess roll som en central kultur- och samhällsutvecklande verksamhet

mitt i lokalsamhället. En plats där alla har rätt till sina drömmar.

En förutsättning för vårt arbete har varit att den yttre konstnärliga gestaltningen på något sätt

bör spegla den inre kulturella verksamheten med dess varierande innehåll och uttryck.

Tillsammans ger vi drömmar kraft!

Olsson & Linder


CAROLINA FALKHOLTS MURALMÅLNING

På Birkagårdens fasad möts du av en muralmålning av Carolina Falkholt. Ett permanent verk ”Utan titel” som uppfördes i maj 2017 på byggnaden från 60-talet.

Muralmålningen upprättades på uppdrag av Österängens Konsthall med generösa bidrag från Vätterhem Bostads AB, Sparbanksstiftelsen Alfa och Jönköpings kommun Kultur & Fritid.

Bilder från Österängens Konsthall