För de äldre

Kan du inte komma till oss? Då kommer vi till dig!

Under hösten, vintern och våren 2022/2023 går vi till det lokala äldreboendet ungefär en gång varannan vecka för att erbjuda boende på hemmet en promenad, ett samtal och lite fika. Allt för att alla på Österängen ska känna av gemenskapen på området.

Vill du hänga med? Kontakta josefinsers@birkagardenfolketshus.se.

Ett samarbete med PRO Birka-Liljeholmen och Jönköpings Kommun med stöd av Svenska postkodstiftelsen.


PRO anordnar träffar på Birkagårdens Folkets Hus och alla som är 65+ får komma på träffarna.

För mer info se deras hemsida Birka-Liljeholmen – PRO