Demokratifrågor

”Valet Är Ditt” ska främja en god tillväxt och öka förståelsen för demokrati och sprida kunskap inom detta område.

Österängen är ett fantastisk fint bostadsområde, men har sina utmaningar. Segregering föreligger och därför är det angenämt att nu vidta åtgärder för en bättre framtid. Enligt en sammanställning som Jönköpings kommun tidigare gjort av Österängen, råder idag hög arbetslöshet, segregation, låg utbildningsnivå samt lägre valdeltagande i jämförelse till kommunens genomsnitt. Vi vill att vi tillsammans ska vända dessa siffror genom att mobilisera oss och engagera oss och visa att Österängen vill vara med och påverka och ändra samhället och hur det ser ut.

Med ”Valet är Ditt” ska vi tillsammans öka valdeltagandet bland boende på området Österängen samt öka intresset för att arbeta politiskt. Vi kommer samla och mobilisera boende och föreningar på området och ordna träffar med förtroendevalda från Jönköping i samband med ett kulturevent och valförrättare som visar hur röstningen går till.

Vi kommer även gå runt på området och bjuda in till diskussioner och workshops om varför man bör rösta men även bjuda in till konversationer om hur man kan vara med och påverka efter valet.

SENASTE NYTT

Nu är det dags att utvärdera projektet ”Valet är ditt”. Vi kommer att presentera valresultatet, valanalys samt sammanställningen.

Vi vill bjuda in er boende, föräldrar och allmänna föreningar i området Österängen närområdet eller med annan anknytning till området till ett uppföljningsmöte där vi ska diskutera valresultatet, valdeltagandet samt hur vi kan öka intresset bland boende för att arbeta politiskt eller engagera sig i en förening. Sist men inte minst vill vi presentera den medborgarenkät som vi gjort med jämställdhetsmyndigheten som handlar om lokal delaktighet och deltagande i den lokala demokratin.

Vi bjuder på fika☕🍵🍪
Ta gärna med dig din granne, vän etc.

Datum: Tisdagen den 29 November 2022
Tid: 18:00-20:00
Plats: Birkagårdens Folkets Hus
Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping

Ett samarbete med ABF, Rädda Barnen, lokala pensionärsföreningar, Egenkraft, Hyresgästföreningen, Fritidsgården Birka, Unga Örnar, Jönköpings Kommun och bostadsbolaget Vätterhem med stöd av  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).


Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att genomföra en studie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin samt genomföra aktiviteter för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Detta ska pågå i perioden 1a januari 2022 till 30e november 2024.

Undersökning om kvinnors och mäns delaktighet i Jönköpings kommun ska främja jämställdhet 
Just nu inhämtar Jönköpings Kommun och Birkagårdens Folkets Hus kunskap från medborgare och politiker om deras engagemang i den lokala demokratin. Svaren ska underlätta arbetet för att förbättra deltagande och jämställdhet på lokal nivå, men de ska också utöka regeringens insikter om hur demokratin tar sitt uttryck hos olika människor och platser.  

Jönköpings kommun är en av åtta kommuner i Sverige som deltar i uppdraget som regeringen har gett till Jämställdhetsmyndigheten för att undersöka skillnaderna i engagemang hos kvinnor och män i den lokala demokratin. 

Hur deltar de i sina bostadsområden och hur vill de vara med och påverka i kommunen? Svaren från den här intervjuundersökningen som Birkagårdens Folkets Hus utför kommer bland annat att användas för att utveckla jämställdhet och delaktighet i kommunen.   

Huvudsyftet med uppdraget är att Sverige ska få mer kunskap om den så kallade informella demokratin. Medan den formella demokratin handlar mer om politisk representation och våra institutioner så berör den informella demokratin processer som hur människor möts och interagerar i vardagen, föreningsengagemang, digitala nätverk och så vidare.  

En annan del av uppdraget inleds med en digital enkätundersökning som vänder sig till lokala politiker för att följa upp deras arbetsmiljö. Hur den har påverkats av pandemin, eventuella hot, hat och bristande jämställdhet. 

Svaren från medborgarna och politikerna ska förutom att bidra till ett lokalt utvecklingsarbete även leda till en analys som Jämställdhetsmyndigheten kommer lämna in till regeringen.  

Det här uppdraget efterföljer en förstudie Jämställdhetsmyndigheten gjorde på ämnet i samband med att Sverige firade 100 år av demokrati. Läs förstudien Kvinnor och män i lokal demokrati: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/kvinnor-och-man-i-lokal-demokrati-2021-3/  

Om du känner att detta är något som du vill delta i mejla josefinsers@birkagardenfolketshus.se så hör vi av oss.

Ett samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och Jönköpings Kommun.