Samhällsnyttigt

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att genomföra en studie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin samt genomföra aktiviteter för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Detta ska pågå i perioden 1a januari 2022 till 30e november 2024.

SAVE THE DATE

Vi på Birkagårdens Folkets Hus vill bjuda in till Österängen den 22 maj för att presentera detta spännande arbete som vi gjort tillsammans med bland annat Jämställdhetsmyndigheten. Vi har nämligen under 3 år ingått i ett arbete kring ett regeringsuppdrag där men kartlagt flera olika platser i landet (både tätort, förort och landsbygd) och kollat efter behov och vad man värdesätter på sina områden. Man har även kartlagt den lokala demokratin och kollat över känslan av att kunna vara med och påverka.

Boende från Österängen har varit en del av detta arbete genom att svara på enkäter och medverkat i intervjuer, och nu det sista har barn och vuxna fått uttrycka sina tankar om området här och nu samt vilken utveckling man vill se området gå. Det sistnämnda gestaltas genom olika konstformer.

Den 22 maj ska inte bara alla dessa tankar och inputs presenteras utan vi kommer även sitta i smågrupper och prata om de stora frågorna; Vad tänker vi kring resultaten? Vad händer nu/vad blir det av resultaten? Vad kan vi jobba vidare med tillsammans?

Se inbjudan för mer info och kolla gärna in Jämställdhetsmyndighetens hemsida för att läsa mer om uppdraget Jämställdhet i lokalt engagemang och politik (2023:13) | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Plats: Birkagårdens Folkets Hus (Birkagatan 12B 55465 Jönköping)

Tid: kl. 18

Datum: 22a maj

Ett samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och Jönköpings Kommun.

Egenkraft – för dig som söker arbete eller utbildning

Om du är 20 år eller äldre och söker arbete eller studier är du välkommen till Egenkraft. Här får du möjlighet att träffa arbetskonsulent, studievägledare och studiecoach. Tillsammans hittar ni rätt lösning för dig!

Detaljer om verksamheten:

Namn: Egenkraft (Jönköpings Kommun)

Målgrupp: 20+

Plats: Birkagårdens Folkets Hus

Datum och tid: Varje tisdag

Tidpunkt: Kl. 13:00 till 16:00

Egenkraft drivs av Jönköpings Kommun.